Wczytuję kalendarz...
-
Dostępne
 
-
Niedostępny
 
-
Oczekujące
 
-
ZarezerwowanoAdministratorem danych osobowych jest ARKADIA Biuro Podróży P.U.-H. Bogdan Lech z siedzibą w Łodzi, ul. Józefa 15/17. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy w oparciu o Regulamin Najmu Pojazdu. Każdy ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto każdemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem polityka prywatności lub kontaktując się z administratorem: arkadia.lodz@wp.pl

 Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią polityki prywatności dotyczącej ochrony danych osobowych.

 Oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję Regulamin Najmu Pojazdu oraz OWU polisy ubezpieczeniowej w zakresie AC, NNW i ASSISTANCE.

captcha